Bảo mật thông tin

Điều khoản dịch vụ

C.ty TNHH dịch vụ Siêu Tốc Việt (STV Services Co., Ltd, sau đây tìm đến tắt là SIEUTOCVIET) chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết phòng thủ những thông báo cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, định nghĩa “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kể thông báo cá nhân nào khác mà bạn hỗ trợ, hoặc bất cứ thông báo nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn làm rõ những thông báo cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng giống như cách chúng tôi tiêu dùng những thông tin này sau đó. Khi bạn truy cập và tiêu dùng website (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn triệt để đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Tất cả nội dung bạn xem được trên web nhằm dùng cho nhu cầu thông báo của bạn và giúp cho bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được tiêu dùng web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bên cạnh đó, trong một số trường hợp, khi tác động đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi khả năng cao yêu cầu bạn hỗ trợ thông tin cá nhân theo quy định của Nhà nước về việc quản lý chủ thể tên miền. Các tin tức cá nhân được cung cấp nằm trong phạm vi thông tin công khai của chủ thể và thông tin c.ty, không bao gồm các tin tức riêng tư và các thông tin bí mật (như thông báo thẻ tín dụng, cuộc sống riêng tư).

2. Phạm vi tiêu dùng thông tin

Khi bạn hỗ trợ các thông tin rất cần thiết, chúng tôi sẽ tiêu dùng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi khả năng cao liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, tiêu dùng các dụng cụ trên để giới thiệu đến bạn những món đồ, dịch vụ hay kế hoạch khuyến mãi mới từ SIEUTOCVIET. Khi hỗ trợ tin tức cho chúng tôi qua web site này, bạn nắm rõ và chấp thuận việc thu thập, tiêu dùng và tiết lộ những tin tức cá nhân nêu trên tặng một số mục đích được quy tắc trong trang này. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các thông tin hỗ trợ có lẽ được tiêu chuyên dụng cho các cơ quan tính năng theo yêu cầu của luật định mà không nên báo trước. Trình tự và thủ tục hỗ trợ thông tin của chúng tôi được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn hỗ trợ khi tiêu dùng web thường được lưu trữ tại trụ sở hay chi nhánh của SIEUTOCVIET, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và lớn mạnh website cũng như các dịch vụ của SIEUTOCVIET trong và sau thời kì đăng ký.

Nếu bạn đặt hàng một mặt hàng, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi thường liên hệ với bạn để nắm tới những thông báo bổ sung quan trọng đưa cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông báo này đưa cho một bên trang bị ba mà không được sự cho phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành.

SIEUTOCVIET khẳng định tự vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán tin tức cá nhân của bạn đưa cho các công ty khác vì các mục đích giảm giá.

4. Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi khả năng cao tiêu dùng một số đơn vị khác để hỗ trợ món đồ hay dịch vụ tặng bạn. Chúng tôi cũng tốt nhất nên trao chuyển hướng thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn tất yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép tiêu dùng thông tin cá nhân của bạn đưa cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy tắc bảo mật khi tiến hành hỗ trợ dịch vụ.

5. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Thỉnh thoảng, thông tin khả năng cao được đưa vào máy tính của bạn để giúp cho chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện năng suất dịch vụ cho bạn. Những tin tức này có thể được biết đến dưới dạng các “cookies” mà rộng rãi web site hiện cũng đang tiêu dùng. “Cookies” là những mẩu thông báo lưu trữ trong đĩa cứng hay trình chuẩn y trên máy tính của bạn, không phải trên web. Chúng đưa cho phép thu thập một số tin tức về máy tính của bạn giống như địa chỉ IP, hệ điều hành, cách thức trình phê duyệt và địa chỉ của các trang web tương tác.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông tin khi các cookies này được đặt vào, bạn thường xuyên cài đặt hình thức trình phê duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình ưng chuẩn của bạn giúp. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt hình thức nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay tiêu dùng một số tiện ích trên trang web mà không được khẳng định trước. Chúng tôi không cố ý tránh việc tiêu dùng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và gây dựng web site.

5/5 - (1 bình chọn)

Chương trình bảo mật - Các điều khoản về bảo mật.

Lê Trương Tấn Lộc (webseowp.vn)

Trải qua 3 năm thực chiến Drupal 7 năm thực chiến trong quản trị web site tư vấn giải pháp Seo google, Kinh doanh online tối ưu nhất cho công ty.
Hiện giữ chức vụ giám đốc kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post