Bảo mật tin tức

Điều khoản dịch vụ

Công ty TNHH dịch vụ Siêu Tốc Việt (STV Services Co., Ltd, sau đây tìm đến tắt là SIEUTOCVIET) chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam đoan tự vệ những tin tức cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kể tin tức cá nhân nào khác mà bạn hỗ trợ, hoặc bất kể thông báo nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, tương tự như cách chúng tôi tiêu dùng những thông báo này sau đó. Khi bạn truy cập và tiêu dùng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Toàn bộ nội dung bạn xem được trên website nhằm chuyên dụng cho nhu cầu thông tin của bạn và giúp cho bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được tiêu dùng web site mà không cần phải cung cấp bất cứ thông báo cá nhân nào. Bên cạnh đó, trong một số trường hợp, khi ảnh hưởng đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có lẽ yêu cầu bạn hỗ trợ tin tức cá nhân theo quy định của Nhà nước về việc quản lý chủ thể tên miền. Các thông báo cá nhân được cung cấp nằm trong phạm vi tin tức công khai của chủ thể và thông báo chủ đầu tư, không bao gồm các tin tức riêng tư và các thông tin bí mật (như thông báo thẻ tín dụng, cuộc sống riêng tư).

2. Phạm vi tiêu dùng thông tin

Khi bạn hỗ trợ các tin tức rất cần thiết, chúng tôi sẽ tiêu dùng chúng để phục vụ yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi thường xuyên liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, tiêu dùng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những mặt hàng, dịch vụ hay chương trình ưu đãi mới từ SIEUTOCVIET. Khi cung cấp thông báo đưa cho chúng tôi qua website này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, tiêu dùng và tiết lộ những thông báo cá nhân nêu trên tặng một số mục đích được quy định trong trang này. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các thông tin hỗ trợ có lẽ được tiêu phục vụ các cơ quan chức năng theo nhu cầu của luật định mà không cần phải báo trước. Trình tự và hồ sơ cung cấp tin tức của chúng tôi được thực hiện đúng theo các quy tắc hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Bạn triệt để đồng ý và chấp thuận rằng những tin tức cá nhân bạn cung cấp khi tiêu dùng website có thể được lưu trữ tại trụ sở hay chi nhánh của SIEUTOCVIET, có lẽ được lưu trữ tại một số máy chủ hiện nắm tới hay chưa biết trước đưa cho mục đích hoạt động và tăng trưởng web site tương tự như các dịch vụ của SIEUTOCVIET trong và sau thời kì đăng ký.

Nếu bạn đặt hàng một mặt hàng, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi thường xuyên liên hệ với bạn để nắm tới những tin tức bổ sung rất cần thiết đưa cho việc xử lý hoặc hoàn tất đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Không những thế, chúng tôi sẽ không hỗ trợ thông tin này tặng một bên đồ vật ba mà không được sự cho phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành.

SIEUTOCVIET cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán tin tức cá nhân của bạn đưa cho các c.ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

4. Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có lẽ tiêu dùng một số đơn vị khác để cung cấp món đồ hay dịch vụ tặng bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi tin tức cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép tiêu dùng thông tin cá nhân của bạn đưa cho các mục đích khác và chúng tôi cùng lúc yêu cầu họ tuân theo quy cách bảo mật khi tiến hành hỗ trợ dịch vụ.

5. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, tin tức có lẽ được đưa vào máy tính của bạn để hỗ trợ chúng tôi nâng cấp web site hay hồi phục năng suất dịch vụ cho bạn. Những thông báo này có lẽ được biết đến dưới dạng các “cookies” mà rộng rãi web site hiện cũng đang tiêu dùng. “Cookies” là những mẩu tin tức lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt y trên máy tính của bạn, không phải trên web. Chúng đưa cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn giống như địa chỉ IP, hệ điều hành, cách thức trình phê duyệt và địa chỉ của các website tác động.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông tin khi các cookies này được đặt vào, bạn thường xuyên thiết đặt chế độ trình thông qua của bạn làm điều này nếu trình ưng chuẩn của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt cơ chế nhận cookies, bạn sẽ không thể đăng nhập hay tiêu dùng một số tiện ích trên web site mà không được khẳng định trước. Chúng tôi không cố ý giảm thiểu việc tiêu dùng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng web site.

6. Sự yên ổn

Khi code web site, chúng tôi có lẽ đặt những luật định tối ưu mang tính thương mại để phòng tránh hành vi log in bất hợp pháp và việc tiêu dùng không thích đáng các tin tức cá nhân của bạn đã gửi tặng SIEUTOCVIET phê chuẩn việc tiêu dùng trang web này. Nếu web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được phần mềm một tiêu chuẩn kỹ thuật được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để tự vệ tính bảo mật và yên bình trên đường truyền data.

Vì luôn sở hữu những rủi ro thúc đẩy đến vấn đề hỗ trợ data cá nhân, Bất kì là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua Internet, hay qua các dụng cụ kỹ thuật khác; và không sở hữu chương trình công nghệ nào an toàn tuyệt đối hay chống được hầu hết các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), SIEUTOCVIET luôn cố gắng tiến hành những biện pháp đề phòng hài lòng đối với bao giờ đặc tính của tin tức để ngăn chặn và hạn chế tối đa các rủi ro có thể khi bạn tiêu dùng trang web này.

7. Thông tin qua E-mail

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của bạn hỗ trợ sẽ dùng làm dụng cụ trao đổi thông tin với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn hỗ trợ địa chỉ e-mail bổ ích đối với bạn trong suốt công đoạn tiêu dùng dịch vụ.

Chúng tôi thường gởi những tin tức bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu giúp của bạn. Trong trường hợp bạn không còn tiêu dùng e-mail đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc đổi thay này.

Để phòng thủ bạn, SIEUTOCVIET thường tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã hỗ trợ nếu nhận biết có sự gian lận hoặc tin tức không bình thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.

8. Phương tiện và công cụ điều chỉnh thông tin cá nhân

SIEUTOCVIET sẽ chủ động hoặc theo mục đích của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông báo cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn gắn kết với hoạt động của chúng tôi. Bạn toàn quyền tiếp cận và chỉnh sửa thông báo cá nhân của mình bất kể thời kì nào trên các tài khoản trực tuyến mà bạn được hỗ trợ.

Bạn cũng hiểu rằng chúng tôi vẫn lưu trữ lịch sử thay đổi của bạn vì mục đích quản lý và giải quyết các tranh chấp (nếu có) sau này.

9. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

SIEUTOCVIET từ chối chuyên dụng cho cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị biến thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm kiếm cách tiêu dùng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không sở hữu sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có ứng dụng hay tặng phép.

10. Các đường liên kết ngoài trang web

Web này khả năng cao chứa các đường kết nối đến các web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin thúc đẩy để bạn tham khảo. SIEUTOCVIET không chịu trách nhiệm về content hay các hành vi của bất kỳ website nào khác.

11. Việc đổi thay quy định

SIEUTOCVIET khả năng cao đổi thay quy định này một cách không khả năng cao, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần content hoặc tạm dừng trang web mà không cần phải báo trước. Ngoài ra, nếu quy định này được đổi thay theo hướng có thể gây bất lợi đưa cho bạn, SIEUTOCVIET sẽ tìm mọi cách tin tức về sự thay đổi qua e-mail bạn đã hỗ trợ hoặc ngay trên trang chủ.

12. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Toàn bộ vấn đề ảnh hưởng đến bảo mật tin tức được thực hiện và khẳng định bởi SIEUTOCVIET tại các địa chỉ tin tức chính thức trên web site sieutocviet.com này.

5/5 - (1 bình chọn)

Chương trình bảo mật - Các quy định về bảo mật.

Lê Trương Tấn Lộc (webseowp.vn)

Với hơn 4 năm kinh nghiệm Wordpress, asp.net 5 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp Seo top, Digital marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện làm leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post