Đang có hơn phổ biến mã nguồn mở để lớn mạnh các web thương nghiệp điện tử 1 cách thức đơn giản và dễ dàng và Magento là một trong số người search việc tiêu nhất. Vậy Magento là gì? Nếu bạn là code sẵn viên Magento thì được xem thực hiện gì?

Magento

Magezon

Magezon làm nền móng dữ liệu MySQL hoặc MariaDB, tiếng nói code sẵn PHP và các bộ phận của Zend Framework. Nó dùng các quy ước về lập trình sẵn hướng đối tượng người dùng và kiến ​​trúc mã sản phẩm–lượt xem–controller (MVC). Magento cũng thực hiện quy mô entity-attribute–value để lưu trữ dữ liệu. Bên cạnh đó, Magezon 2 đang ra mắt quy mô mã sản phẩm-View-View tặng mã front-end của chính nó bằng phương pháp làm thư viện Knockout.js của JavaScript Magezon. magenzone

5/5 - (1 bình chọn)

Magento công dụng gì - Nâng cấp hiệu suất my.cnf cho magento

Lê Trương Tấn Lộc (webseowp.vn)

Với 3 năm thực chiến Drupal 6 năm thực chiến trong quản trị web site tư vấn giải pháp đẩy top, Digital marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện là leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post