Cấu trúc của Mail exchanger record

Một bản ghi cấu trúc của Mail exchanger record thông thường bao gồm hai làm từ chính: priority (ưu tiên) và mail server (máy chủ email).

Priority (Ưu tiên): Cấu trúc của Mail exchanger record mỗi MX Record được gán một số ưu tiên, có lẽ là một con số nguyên. Giá trị này quyết định vật dụng tự ưu tiên khi có phổ biến cấu trúc của Mail exchanger record đưa cho cùng một miền. Mức ưu tiên tốt nhất được ưu tiên cao nhất.

Mail Server (Máy chủ email): Đây là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ email chấp nhận thư. Khi một thư được gửi đến, chương trình sẽ tìm MX Record với ưu tiên thấp nhất và gửi thư đến máy chủ tương ứng với. Cấu trúc của Mail exchanger record

Tìm kiếm Mail exchanger record

Khi một người gửi muốn gửi thư đến một địa chỉ email, kế hoạch sẽ thực hiện quá trình sau:

Query DNS: Hệ thống sẽ làm truy vấn DNS để tìm kiếm Mail exchanger record tặng miền của địa chỉ email nhận thư.

Priority Sorting: MX Record sẽ được sắp đặt theo ưu tiên từ thấp nhất đến cao nhất.

Gửi thư đến máy chủ: Thư sẽ được gửi đến máy chủ sở hữu ưu tiên phải chăng nhất. Nếu máy chủ này không thể nhận thư, kế hoạch sẽ thử máy chủ nắm tới ưu tiên cao hơn khi tìm kiếm Mail exchanger record. Tìm kiếm Mail exchanger record

5/5 - (1 bình chọn)

Ý nghĩa Mail exchanger record - Bảo vệ MX record, quản lý tải và cải thiện hiệu suất

Lê Trương Tấn Lộc (webseowp.vn)

Với hơn 6 năm thực chiến Python, PHP 5 năm thực chiến trong quản trị website tư vấn giải pháp đẩy top, Digital marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện đang là trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post