Liên kết với các mặt hàng cùng loại ở các sàn TMĐT khác nhau luôn là một trong những mục tiêu khiến người mua sở hữu ấn tượng chất lượng với Webstie. Nay siêu Tốc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể đưa cho khách hàng cách để tạo được các button mua hàng gắn kết với các sàn thương mai điện tử. cực kỳ Tốc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể 2 cách, 1 cách dùng ACF và 1 cách dùng custom field mặc định của woocommerce.

Hướng dẫn tạo nút mua hàng liên kết Lazada , Shopee, Tiki wordpress

Cách 1 – Tạo button liên kết chung plugin ACF

Đầu tiên người mua tạo mới 1 field bằng ACF Sau đó người mua tạo các field shopee, tiki, laza như sau: Ở phần mình khoanh đỏ hãy điền chính xác đúng giống như hình. Các field phải chính xác tên, type chọn dạng text, hiển thị tại khu vực món đồ. Sau đó khách hàng dán đoạn code này vào file functions.php

function btn_mua_hang()
if(get_field(‘san_lazada’));?>
<a href=”<?php echo get_field(‘san_lazada’);?>” class=”btn-san lazada-san”>
<img width=”30″ src=”/cdn/2021/10/lazada.png”>
<span>Mua hàng tại Lazada</span>
</a>
<?php
if(get_field(‘san_shopee’));?>
<a href=”<?php echo get_field(‘san_shopee’);?>” class=”btn-san shop-san”>
<img width=”30″ src=”/cdn/2021/10/6db931827443a7455a4b805fe5829820.png”>
<span>Mua hàng tại Shopee</span>
</a>
<?php
if(get_field(‘san_tiki’));?>
<a href=”<?php echo get_field(‘san_tiki’);?>” class=”btn-san tiki-san”>
<img width=”30″ src=”/cdn/2021/10/tiki.png”>
<span>Mua hàng tại Tiki</span>
</a>
<?php
add_action(‘woocommerce_after_add_to_cart_button’,’btn_mua_hang’,0);
Như vậy là xong phần code, còn css mình sẽ để ở cuối nội dung bài viết.

Liên kết Lazada , Shopee, Tiki woocommecre

Cách 2 – Tạo button liên kết ngoài dùng custom field của woocommerce

Để tạo được btn mà không dùng đến plugin ACF thì người mua khả năng cao tham khảo nội dung bài viết. hướng dẫn sử dụng advanced custom field woocommerce Hoặc đọc hết nội dung bài viết này. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo field trong phần quản lý đăng món đồ woocommecre.

function pttuan_fields_muahang()
global $woocommerce, $post;
echo ‘<div class=”options_group”>’;
woocommerce_wp_text_input(
array(
‘id’ => ‘_lazada’,
‘label’ => __( ‘Lazada’, ‘woocommerce’ )
)
);
woocommerce_wp_text_input(
array(
‘id’ => ‘_shopee’,
‘label’ => __( ‘Shopee’, ‘woocommerce’ )
)
);
woocommerce_wp_text_input(
array(
‘id’ => ‘_tiki’,
‘label’ => __( ‘Tiki’, ‘woocommerce’ )
)
);
echo ‘</div>’;
Và hook vào vị trí ngay dưới giá để dễ thấy nhé.

add_action( ‘woocommerce_product_options_pricing’, ‘pttuan_fields_muahang’ );

Sau đó khách hàng lưu giá trị lại bằng function
function pttuan_save_field_muahang( $post_id )
update_post_meta( $post_id, ‘_lazada’, esc_attr( $_POST[‘_lazada’] ) );
update_post_meta( $post_id, ‘_shopee’, esc_attr( $_POST[‘_shopee’] ) );
update_post_meta( $post_id, ‘_tiki’, esc_attr( $_POST[‘_tiki’] ) );
add_action( ‘woocommerce_process_product_meta’, ‘pttuan_save_field_muahang’ );
Và kết quả cuối là chúng ta đã lưu được dữ liệu. Để xuất ra ngoài thì khách hàng thêm function này
function btn_mua_hang_2()
global $product;
$lazada = $product->get_meta( ‘_lazada’ );
$shopee = $product->get_meta( ‘_shopee’ );
$tiki = $product->get_meta( ‘_tiki’ );
if($lazada);?>
<a href=”<?php echo $lazada;?>” class=”btn-san lazada-san”>
<img width=”30″ src=”/cdn/2021/10/lazada.png”>
<span>Mua hàng tại Lazada</span>
</a>
<?php
if($shopee);?>
<a href=”<?php echo $shopee;?>” class=”btn-san shop-san”>
<img width=”30″ src=”/cdn/2021/10/6db931827443a7455a4b805fe5829820.png”>
<span>Mua hàng tại Shopee</span>
</a>
<?php
if($tiki);?>
<a href=”<?php echo $tiki;?>” class=”btn-san tiki-san”>
<img width=”30″ src=”/cdn/2021/10/tiki.png”>
<span>Mua hàng tại Tiki</span>
</a>
<?php
add_action(‘woocommerce_after_add_to_cart_button’,’btn_mua_hang_2′,0);

Thêm css cho các button mua hàng

Quý khách thêm đoạn css sau để giống thử nghiệm nhé.

.btn-san
background: red;
padding: 10px;
width: 100%;
display: block;
text-align: center;
color: #fff;
border-radius: 7px;
font-weight: 600;
font-size: 20px;
margin-bottom: 10px;
.btn-san.lazada-san
background: #10156e;
.btn-san.shop-san
background: #fd5e32;
.btn-san.tiki-san
background: #1a94ff;
Và thành quả sau cùng sẽ như thế này.
Nếu thấy hay hãy tặng vô cùng Tốc Việt 5 sao và theo dõi các nội dung bài viết khác mới nhất về Word press hay woocommerce hoặc dùng thiết kế website trọn gói của sieutocviet nhé !
4.7/5 - (3 bình chọn)

Hướng dẫn tạo nút mua hàng liên kết Lazada, Shopee, Tiki Wordpress quá dễ

Lê Trương Tấn Lộc (webseowp.vn)

Với hơn 4 năm thực chiến Drupal 7 năm thực chiến trong quản lý web site tư vấn giải pháp đẩy top, Kinh doanh online tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post